(6-9) Vivace

Játékosan megtanult zenei kifejezések, kottaismeret, biztos ritmusérzék, zenei műveltség alapjainak játékos megközelítése, kánonokon keresztül a furulya alaphangjainak megszólaltatása a cél. A maximum, amit a mi zeneovinkban el lehet érni, amelyből zenei általános iskola felső tagozatáig tud élni és a hangszertanulás elvein nyugszik.

” Rengeteg ötöst szereztem már, abból amit itt tanultam” – mondta egy 13 éves gyerekünk. Itt mondókaként tanulunk meg olyan szükséges jeleket, amelyek megjegyzése nehézség mindenkinek, de tréfásan, viccelődve könnyebbé válik.

  • 6-9 éveseknek szóló zeneiskola előkészítő 45 percen keresztül.
  • Zeneiskolába még fel nem vett, de már zeneovit végzett vagy már általános iskolába járó gyerekek részére ajánljuk.
  • 30 órán át sok zenei kreativitással, de intenzíven sajátíthatja el a kottaolvasás és a szolfézs alapjait a gyermek; kánonok, kétszólamú darabok és furulya használatával.
  • A foglalkozásokat a gyermekek életkori sajátosságaiknak, vagyis a játékos tanulási igényeiknek maximális figyelembevételével dolgoztuk ki.
  • Célunk a hallás és ritmusfejlesztés, valamint a zenei műveltség megalapozása.
  • Az órákon a szülők nem vesznek részt.
  • Váltócipő használata ajánlott! (zokni)
  • A csoportok létszáma: minimum 6 – maximum 12 fő
XXII. ker. Múzsaház - XXII. Jókai u. 17.

Péntek 17.35-18.20

Törökbálint Munkácsy Mihály Művelődési Központ
Csütörtök 17.35-18.200
Árak   JELENTKEZÉSI LAP     FOGLALKOZÁShoz   FŐOLDALra