Zenetanoda

2023. október 1. után indulunk!

ZENETANODA rendszere

Csoportos, HALADÓ foglalkozások

/ 5-6 éves /  ALLEGRO Zeneovi 
(állegró) - gyorsan, vidáman (olasz zenei kifejezés)

A furulya tanulás már a két kéz használatával, (C" - D,) ritmusfejlesztés megalapozásával, a zeneovi eddigi foglalkozásaira támaszkodva.

/ 7-8 éves /  VIVACE zeneovi 
(vivácse) - élénken, gyorsan (olasz zenei kifejezés)

Az alsó c hang megszólaltatása a Furulya iskola IV. füzetéből. Forrai Katalin: Ének az óvodában (kb.300) dalainak eljátszása, zenei ABC hangjainak és ritmusának elmondásával, a zeneovi eddigi foglalkozásaira támaszkodva.   

/ 6-9 éves /  PRESTO
Kottaolvasási gyakorlatok, többszólamu furulya muzsikálással, kánon füzet használatával, a zeneovi eddigi foglalkozásaira támaszkodva.   

  • Allegro  két oldalas, a dalhoz kötődő fejtörővel kapcsolja össze - a rendszerezés, a logika, a számok ismeretét, - a ritmusképletek felismerését, - a tér, a forma, a képzelet és a művészeti képességget társítva.
  • Vivace  A C"-d  közötti hangok gyors felismerése, Hangszervarázs IV. Furulyaiskola és a Forrai Katalin: Ének az óvodában című kottakönyv 300 dalának a hangszeren való eljátszása a cél.  

Játékosan megtanult zenei kifejezések, kottaismeret, biztos ritmusérzék, zenei műveltség alapjainak játékos megközelítése, kánonokon keresztül a furulya alaphangjainak megszólaltatása a cél. A maximum, amit a mi zeneovinkban el lehet érni, amelyből zenei általános iskola felső tagozatáig tud élni és a hangszertanulás elvein nyugszik.

” Rengeteg ötöst szereztem már, abból amit itt tanultam” – mondta egy 13 éves gyerekünk. Itt mondókaként tanulunk meg olyan szükséges jeleket, amelyek megjegyzése nehézség mindenkinek, de tréfásan, viccelődve könnyebbé válik.

  • 6-9 éveseknek szóló zeneiskola előkészítő 3 órán keresztül, hétvégi foglalkozásként.
  • Zeneiskolába még fel nem vett, de már zeneovit végzett vagy már általános iskolába járó gyerekek részére ajánljuk.
  • 30 alkalmon át sok zenei kreativitással, de intenzíven sajátíthatja el a kottaolvasás és a szolfézs alapjait a gyermek; kánonok, kétszólamú darabok és furulya használatával.
  • A foglalkozásokat a gyermekek életkori sajátosságaiknak, vagyis a játékos tanulási igényeiknek maximális figyelembevételével dolgoztuk ki.
  • Célunk a hallás és ritmusfejlesztés, valamint a zenei műveltség megalapozása.
  • Az órákon a szülők nem vesznek részt.

Áraink        Jelentkezési lap       Órarend