ROSALES módszer, tehetség gondozás

Furulyajáték segítségével ovisok tehetségkutató és, kisiskolások játékos tanulás előkészítő és fejlesztő módszere, különböző művészetekkel ötvözve.

Alapítója Nagy Mária, a segédanyagok, kották, feladatfüzetek és a módszer kidolgozója ROSALES MÁRIA

ROSALES módszerzene11

 • A tanulást játékként éli meg a gyermek,
 • saját szerkesztésű , kotta és munkafüzetek,
 • 30 alkalomra kidolgozott tematikára épül,
 • a finommotorika fejlesztése furulya használatával,
 • matricázás, színezés, rajzolás, feladatmegoldás,
 • mozgással összekötött mondóka, vers, daltanulás,
 • zenei kreativitást fejlesztő játékcsokor,
 • folytatása lehet egy hangszeren való játék már ovis korban.

 

 

Kedves Gyerekek!

Játszunk, ismerkedünk, nem kell hoznod a bemutatkozó koncertre semmit a kísérődön kívül!

 • A gyermekek fejlődését a három évközi koncertünkön követhetik nyomon a szülők egy igazi, pici színházteremben. (Téli -Tavaszi – Évzáró)

Helyszíne: ZENESZÍNHÁZ - Budapest V. kerület Zrinyi utca 12. (Bazilika sétáló utcájában található, a Népművészeti bolt közvetlen szomszédságában.)

 • A foglalkozások minden évben október 1-től indulnak.

 

ZENEóvoda rendszere egymásra épülve, de akár új kezdőként is.

Évközben is csatlakozási lehetőséggel:

2-3 éves /  -  3 órás délelőtti ovikostoló sok zenével és kreatív foglalkozással Budafokon. -  OVIRA HANGOLVA

3-4 éves /  -  Zenés játékok a furulyához kötött dalok, mondókák  tanulásával és ritmusfejlesztés alapozása.  -  LARGO  Zeneovi (lárgó) - lassan, szélesen (olasz zenei kifejezés)

4-5 éves /  -  A furulya használatának kezdete, zenei játékok és munkafüzetek koszorújában. -  MODERATO Zeneovi (moderátó) - mérsékelt gyorsasággal (olasz zenei kifejezés)

Folytatás az előzményekre:

5-6 éves /  -  A furulya tanulás kétkezes használatával, ritmusfejlesztés megalapozásával.-  ALLEGRO Zeneovi (állegró) - gyorsan, vidáman (olasz zenei kifejezés)

7-8 éves /  - Kottaolvasási gyakorlatok, többszólamu furulya muzsikálással, a zeneovi eddigi foglalkozásaira támaszkodva.  -  VIVACE zeneovi (vivácse) - élénken, gyorsan (olasz zenei kifejezés)

Iskola előkészítő  új jelentkezők részére:

5-7 éves /  - Kreatív foglalkozással fűszerezett zenei képzés, iskola előkészítő 3 órában, furulyahasználattal.  -  DÚR-MOLL Zeneovi

Olyan családokra számítunk, akik komolyan veszik a gyermekeikkel való foglalkozást, akik hisznek abban, hogy a zenén keresztül minden területet, amire a gyermek fejlődéséhez szükség van, képesek vagyunk alakítani. 

Az Operaház gyerekelőadásain is sok szeretettel fogadunk mindenkit, mert ott is láthatják azt a szellemet, amire épül a zeneovi.

—————————————————————–

 opera.5

Mit fejleszthetünk a zenei nevelés által?

 • A test harmóniáját, mozgás kordinációt,
 • Kézügyességet, finommotorikát,
 • Szociális viszonyt a világhoz, kapcsolatteremést, 
 • Alkalmazkodást a többiekhez, toleranciát,
 • A szabályok betartását,
 • Mozgáskoordinációt, az egyensúly érzékelését,
 • Irányok, formák megismerését,
 • Racionális, logikus gondolkodást,
 • Memóriát,
 • Metrum és ritmusérzéket,
 • A dinamikát, - hangszínt,
 • Belsőhallást,
 • Érzelmi motiváltságot,
 • Beszédhiba kijavítását,
 • Szereplést és kiállást,
 • Művészeti képességet, érzékenységet,
 • Érzelmet, képzeletet, ábrázolást, kreativitást,
 • Intelligenciát, IQ-t,
 • Zenei érzékeket.

Miért válasszuk a zenei képességfejlesztő Rosales módszert?

 • Mert az élet megalapozását, a helyes légzést, a tanulást, a gyakorlást tanítja meg.
 • Zenei játékokon, tréfás feladatlapokon-füzeteken, hangszerismereten (furulya) keresztül fejleszti a finommotorikát, a taktilis (tapintási érzékelést), a ritmust, a hallást, a test koordinációját és harmóniáját.
 • A gyerekdalok vidám hangulatúak, így ezek éneklésével, játékával érzelemvilágunk is érzékenyebb, izgalmasabb, színesebb lesz.
 • A rengeteg dicséret, a sok pozitív élmény, önbecsülést nyújt. (matricaalbum)
 • Feszélyezetlen közegben történő évközi bemutatókon, harmonikus szereplésvágyat tudunk kialakítani.
 • A hangszeren játszani vágyók már óvodás korban, a kottaolvasási alapok elsajátítása folytatásaként, énekelni, egyéni furulyán, hegedűlni, klarinéton, zongorán, fuvolán tanulhatnak a pedagógusaink segítségével.
 • A zenén keresztül az agy mindkét féltekét erősítjük!
  • Hisz tudjuk az agy bizonyos részei hét éves korra már teljesen kialakulnak, elsősorban főleg azok, amelyek az IQ fejlesztéséért felelősek.
  • Minden energiánkat abba fektetjük, hogy játékosan ugyan, de amilyen hamar csak lehet, használjuk ki a gyermekek „szivacs” befogadóképességét.
  • A kutatások azt bizonyították be, hogy az intelligencia a két agyfélteke közti idegpályák összekötésének kiegyensúlyozottságától függ, hogy mennyire képesek egymást támogatva harmóniában működni.

A bal agyfélteke

 • Olvas, ír, számol,
 • Racionálisan és logikusan rendszerez,
 • Tervez, sorba rendez és végrehajt,
 • Következtető,
 • Problémamegoldó,
 • Szabályszerető,
 • Beszéd, kifejezés, alkotás, kimondásért felelős,
 • Időérzékelő, a ritmusérzékért felelős,
 • A hangszeres játék technikai feladatinak elvégzése a szerepe,
 • Jobboldali testrész irányítását végzi.

A jobb agyfélteke

 • Énekel, zenét szerez, zenei hallásért felelős
 • Kreatív, ábrándozó, képzelgő, érzelgő,
 • Nem érdekli a sorrend, összképet lát, jó a térlátása,
 • Jó a humorérzéke, a beszéd színezetét érzékeli,
 • Színt, mintázatot, formát, képet felismerő,
 • A zenei képességekért felelős, pl: abszolút hallásért, dinamikáért, hangszínért, a hang magasságáért, zenemegértéséért
 • A művészeti képességekért
 • A baloldali testrész működését végzi.

A szervezetünk csak akkor képes normális, kiegyensúlyozott működésre, ha mindkét agyféltekét egyformán működtetjük. A feladatköreinkben ezt tartjuk szem előtt.

Kottafüzet

 • Négy „FURULYAISKOLA” az alapja a módszernek, amelyen keresztül, játékosan jutunk el a kottaolvasásig.
 • Alapos kottaismeretre tehetünk szert az egyszerű gyakorlatok és több mint 150 mondóka, vers, dal megtanulásával.
 • Zenei kifejezések, ABC és ritmusnevek olvasása, írása.
 • Utolsó oldalon matricagyűjtő, amely a jutalmazási formánk.

(„Végre én is megértettem a kottaolvasást, eddig egy szürke köd volt részemre, ebből a füzetből logikus a hangok egymásutánja” Ez nem is annyira elérhetetlenül bonyolult dolog.” Anna anyukája)

Munka – Játékfüzetek

 • Moderato Munka – Játékfüzet 4 oldalas órai munkát igényel, melyben matricázás, színezés, feladatmegoldás vezeti az egyre kisebb mozgására a gyerekeket.
 • Allegro és Dúr-moll zeneovi két oldalas dalhoz kötődő fejtörővel kapcsolja össze a rendszerezés, a logika, a számok ismeretét, a ritmusképletek felismerését, a tér, a forma, a képzelet a művészeti képességgel társulva.
 • Törekszünk a kiegyensúlyozott, egymást támogató harmóniába hozni a két agyfélteke működését.

Miért pont a választott hangszer a Germán szoprán furulya?

 • A tapintás, az érintés, a furulyázáshoz szükséges kottaírás, matricázás a finommotorika alapja, melyet az iskolában az összes tantárgynál hasznosítani fogunk.
 • A G (germán) hangolású szoprán furulyán sorba letéve az ujjakat, a zenei ABC alap hangjainak hangsorát kapjuk.
 • Egyszerű, lépcsőfokos lépkedésre van mód mind a kottában, mind a hangszeres játéknál.
 • A helyes légzés megtanulásával feszültség és stresszoldást érünk el és továbbá a minél hosszabb ideig visszatartott levegő használata hatékonyabb figyelést eredményez. (pl:Mondóka egy szuszra való elmondása.)
 • A gyerekek ujjaival legkönnyebben elérhető fogású és egyben a leggyorsabban élvezhető hangot kibocsájtó hangszer, így gyors élményhez lehet jutni.

Zenei játékok

 • Zenére épített csoportépítő, ismerkedő, zenei kreativitás, ritmus és hallásfejlesztő játékokkal színesítjük az órák menetét.
 • (Rosales módszertan – 300 gyerekjáték – rajzokkal illusztrálva – tanári kézikönyv)

Mozgás

 • Az ember éltető ereje a tanulás, amely hatékonyságát különböző érzékszervek bekapcsolásával növeljük. (Mondóka, vers, ének mozgással is értelmezve)
 • Minél több pozitív élményt, szórakozást teszünk be a folyamatba, annál hosszabb ideig emlékezünk a megszerzett javainkra.
 • A mozgással összekötött éneklés a test koordinációját és a nagy mozgásoktól az egyre kisebb mozdulatokig való tevékenységet követeli meg, amellyel az íráskészséget és a hangszeres játék alapját hozzuk létre.

/vissza a FOGLALKOZÁSainkhoz                                                     vissza a FŐOLDALra