ROSALES módszer, tehetség gondozás

Furulyajáték segítségével ovisok, kisiskolások játékos tanulás előkészítő és fejlesztő módszere, különböző művészetekkel ötvözve.

Alapítója Nagy Mária, a segédanyagok, kották, feladatfüzetek és a módszer kidolgozója ROSALES MÁRIA

ROSALES módszerzene11

 • A tanulást játékként éli meg a gyermek,
 • saját szerkesztésű , kotta és munkafüzetek,
 • 30 alkalomra kidolgozott tematikára épül,
 • a finommotorika fejlesztése furulya használatával,
 • matricázás, színezés, rajzolás, feladatmegoldás,
 • mozgással összekötött mondóka, vers, daltanulás,
 • zenei kreativitást fejlesztő játékcsokor,
 • folytatása lehet egy hangszeren való játék már ovis korban.

 

Szeptember végén tartunk bemutatót az új gyerekek és családjaik részére azért, hogy még jobban megbizonyosodjanak arról, hogy jó helyen járnak.

Itt alkalmuk lesz egész évre kedvezményesen bérletet váltani!

ZENEóvoda rendszere egymásra épülve, de akár új kezdőként is.

 • 2-3 év ANDANTE
 • 2-3 év OVIRA HANGOLVA /3 órás ovikostoló egész délelőtt/
 • 3-4 év LARGO
 • 4-5 év MODERATO 
 • 5-7 év ALLEGRO  Moderato foglalkozástra épülve.
 • 5-7 év DÚR-MOLL iskola előkészítő / teljesen új jelentkezőknek, vagy Moderato foglalkozást végzetteknek 
 • 6-9 év VIVACE az eddig felsorolt foglalkozásunk végezetével
 • Olyan családokra számítunk, akik komolyan veszik a gyermekeikkel való foglalkozást, akik hisznek abban, hogy a zenén keresztül minden területet, amire a gyermek fejlődéséhez szükség van, képesek vagyunk alakítani. A módszerünk 30 alkalomra kidolgozott tematikára épül, így rendszeres fejlesztést tudnak biztosítani.
 • Várjuk a jelentkezést a 2017-18 évad Rosales Zenebölcsibe és Zeneoviba a honlaphoz tartozó zeneovi jelentkezési lap formájában.
 • Egy tanévben 4 előadás-koncert keretében adunk lehetőséget a szülőknek tájékozódni, mivel is foglalkozunk évközben.

Az Operaház gyerekelőadásain is sok szeretettel fogadunk mindenkit, mert ott is láthatják azt a szellemet, amire épül a zeneovi.

—————————————————————–

 • A gyerekek ezt a stílusú tanulást játékként élik meg.
 • HANGSZERVARÁZS kotta és munkafüzetek saját kidolgozásban, összeállításban, a furulya rendszerére építve. (150 mondóka, vers, dal, és számtalan gyakorló példával)
 • Furulyahasználat, a sípolástól a kottaolvasásig.
 • Mozgással összekötött mondóka, vers, daltanulás.
 • ROSALES Zenei játékok – ismerkedés, kapcsolatteremtő, csoportépítés, ritmusérzék, kreativitás, hallásfejlesztő és légzésgyakorlatok. (ROSALES Zenei Játékgyűjtemény – 300 illusztrált rajzzal - tanári kézikönyv)
 • Zenei képességeket fejlesztő foglalkozáscsokor, ötvözve más művészeti ágakkal.
 • Hogyan osszuk be az időnket, hogy válik szórakozássá a tanulás, gyakorlás!
 • Megtanuljuk az irányokat a vonalrendszerünk segítségével.
 • A hangszeren játszani vágyók már óvodás korban, a kottaolvasási alapok elsajátítása folytatásaként, énekelni, egyéni furulyán, hegedűlni, klarinéton, zongorán tanulhatnak a pedagógusaink segítségével.

 opera.5

Mit fejleszthetünk a zenei nevelés által?

 • A test harmóniáját, mozgás kordinációt,
 • Kézügyességet, finommotorikát,
 • Szociális viszonyt a világhoz, kapcsolatteremést, 
 • Alkalmazkodást a többiekhez, toleranciát,
 • A szabályok betartását,
 • Mozgáskoordinációt, az egyensúly érzékelését,
 • Irányok, formák megismerését,
 • Racionális, logikus gondolkodást,
 • Memóriát,
 • Metrum és ritmusérzéket,
 • A dinamikát, - hangszínt,
 • Belsőhallást,
 • Érzelmi motiváltságot,
 • Beszédhiba kijavítását,
 • Szereplést és kiállást,
 • Művészeti képességet, érzékenységet,
 • Érzelmet, képzeletet, ábrázolást, kreativitást,
 • Intelligenciát, IQ-t,
 • Zenei érzékeket.

Miért válasszuk a zenei képességfejlesztő Rosales módszert?

 • Mert az élet megalapozását, a helyes légzést, a tanulást, a gyakorlást tanítja meg.
 • Zenei játékokon, tréfás feladatlapokon-füzeteken, hangszerismereten (furulya) keresztül fejleszti a finommotorikát, a taktilis (tapintási érzékelést), a ritmust, a hallást, a test koordinációját és harmóniáját.
 • A zene hallgatásával kiegyensúlyozottakká válunk, a zene stressz, feszültségoldó.
 • A gyerekdalok vidám töltésűek, így ezek éneklésével, játékával érzelemvilágunk is érzékenyebb, izgalmasabb, színesebb lesz.
 • A rengeteg dicséret, a sok pozitív élmény, önbecsülést nyújt. (matricaalbum)
 • Feszélyezetlen közegben történő évközi bemutatókon, harmonikus szereplésvágyat tudunk kialakítani.
 • A zenén keresztül az agy mindkét féltekét erősítjük!
  • Hisz tudjuk az agy bizonyos részei hét éves korra már teljesen kialakulnak, elsősorban főleg azok, amelyek az IQ fejlesztéséért felelősek.
  • Minden energiánkat abba fektetjük, hogy játékosan ugyan, de amilyen hamar csak lehet, használjuk ki a gyermekek „szivacs” befogadóképességét.
  • A kutatások azt bizonyították be, hogy az intelligencia a két agyfélteke közti idegpályák összekötésének kiegyensúlyozottságától függ, hogy mennyire képesek egymást támogatva harmóniában működni.

A bal agyfélteke

 • Olvas, ír, számol,
 • Racionálisan és logikusan rendszerez,
 • Tervez, sorba rendez és végrehajt,
 • Következtető,
 • Problémamegoldó,
 • Szabályszerető,
 • Beszéd, kifejezés, alkotás, kimondásért felelős,
 • Időérzékelő, a ritmusérzékért felelős,
 • A hangszeres játék technikai feladatinak elvégzése a szerepe,
 • Jobboldali testrész irányítását végzi.

A jobb agyfélteke

 • Énekel, zenét szerez, zenei hallásért felelős
 • Kreatív, ábrándozó, képzelgő, érzelgő,
 • Nem érdekli a sorrend, összképet lát, jó a térlátása,
 • Jó a humorérzéke, a beszéd színezetét érzékeli,
 • Színt, mintázatot, formát, képet felismerő,
 • A zenei képességekért felelős, pl: abszolút hallásért, dinamikáért, hangszínért, a hang magasságáért, zenemegértéséért
 • A művészeti képességekért
 • A baloldali testrész működését végzi.

A szervezetünk csak akkor képes normális, kiegyensúlyozott működésre, ha mindkét agyféltekét egyformán működtetjük. A feladatköreinkben ezt tartjuk szem előtt.

Kottafüzet

 • Négy „FURULYAISKOLA” az alapja a módszernek, amelyen keresztül, játékosan jutunk el a kottaolvasásig.
 • Alapos kottaismeretre tehetünk szert az egyszerű gyakorlatok és több mint 150 mondóka, vers, dal megtanulásával.
 • Zenei kifejezések, ABC és ritmusnevek olvasása, írása.
 • Utolsó oldalon matricagyűjtő, amely a jutalmazási formánk.

(„Végre én is megértettem a kottaolvasást, eddig egy szürke köd volt részemre, ebből a füzetből logikus a hangok egymásutánja” Ez nem is annyira elérhetetlenül bonyolult dolog.” Anna anyukája)

Munka – Játékfüzetek

 • Moderato Munka – Játékfüzet 4 oldalas órai munkát igényel, melyben matricázás, színezés, feladatmegoldás vezeti az egyre kisebb mozgására a gyerekeket.
 • Allegro és Dúr-moll zeneovi két oldalas dalhoz kötődő fejtörővel kapcsolja össze a rendszerezés, a logika, a számok ismeretét, a ritmusképletek felismerését, a tér, a forma, a képzelet a művészeti képességgel társulva.
 • Törekszünk a kiegyensúlyozott, egymást támogató harmóniába hozni a két agyfélteke működését.

Miért pont a választott hangszer a Germán szoprán furulya?

 • A tapintás, az érintés, a furulyázáshoz szükséges kottaírás, matricázás a finommotorika alapja, melyet az iskolában az összes tantárgynál hasznosítani fogunk.
 • A G (germán) hangolású szoprán furulyán sorba letéve az ujjakat, a zenei ABC alap hangjainak hangsorát kapjuk.
 • Egyszerű, lépcsőfokos lépkedésre van mód mind a kottában, mind a hangszeres játéknál.
 • A helyes légzés megtanulásával feszültség és stresszoldást érünk el és továbbá a minél hosszabb ideig visszatartott levegő használata hatékonyabb figyelést eredményez. (pl:Mondóka egy szuszra való elmondása.)
 • A gyerekek ujjaival legkönnyebben elérhető fogású és egyben a leggyorsabban élvezhető hangot kibocsájtó hangszer, így gyors élményhez lehet jutni.

Zenei játékok

 • Zenére épített csoportépítő, ismerkedő, zenei kreativitás, ritmus és hallásfejlesztő játékokkal színesítjük az órák menetét.
 • (Rosales módszertan – 300 gyerekjáték – rajzokkal illusztrálva – tanári kézikönyv)

Mozgás

 • Az ember éltető ereje a tanulás, amely hatékonyságát különböző érzékszervek bekapcsolásával növeljük. (Mondóka, vers, ének mozgással is értelmezve)
 • Minél több pozitív élményt, szórakozást teszünk be a folyamatba, annál hosszabb ideig emlékezünk a megszerzett javainkra.
 • A mozgással összekötött éneklés a test koordinációját és a nagy mozgásoktól az egyre kisebb mozdulatokig való tevékenységet követeli meg, amellyel az íráskészséget és a hangszeres játék alapját hozzuk létre.

/vissza a FOGLALKOZÁSainkhoz                                                     vissza a FŐOLDALra