ROSALES módszer

A hangszertanulás irányelvein alapuló módszer

A program megálmodója:
Nagy Mária 
 • Hegedű-brácsa művész, szolfézs-énektanár
 • Operaház gyermek műsorainak játékmestere, 
 • Hangszervarázs Zenetanoda és Rosales Zeneovi - ZeneBölcsi alapítója, (vezetője)
 •  
 
A módszer,
a kották, feladatfüzetek és segédanyagok kidolgozója:
 • Klarinét művész, tanár
 • Hangszervarázs Zenetanoda és Rosales Zeneovi - ZeneBölcsi vezetője
 • (jelenleg a 4. gyermekét készíti az életre)
 •  

Mit nyújt nekünk a ROSALES módszer?                  

 • 38 éven keresztül, szorgos méhecske módjára kiépített segédanyagot ad a kezünkbe.
 • Kották, játékfüzetek, matricák segítik az órák menetét.
 • Saját szerkesztésű, állandóan bővülő játékgyűjteményből szemeznek a tanárok a foglalkozásokon.
 • 30 alkalomra kidolgozott metodikára tervezhetjük a tanmenetet. 

 

 • a helyes légzést, az élet megalapozását, a tanulást, a gyakorlást tanítja meg.
 • a zenei játékokon, tréfás feladatlapokon-füzeteken, hangszerismereten (furulya) keresztül fejleszti a finommotorikát.
 • a taktilis (tapintási érzékelést), a hallást, a ritmust, a test koordinációját és harmóniáját alapozza meg.
 • a gyerekdalok vidám hangulatúak, így ezek éneklésével, játékával érzelemvilágunk is érzékenyebb, izgalmasabb, színesebb lesz.
 • a rengeteg, de egészséges dicséret, a sok pozitív élmény, önbecsülést nyújt. (matricaalbum)
 • a feszélyezetlen közegben történő évközi koncertjeinken, harmonikus, egészséges szereplésvágyat tudunk kialakítani.
 • a mi módszerünkben a furulya elsősorban egy ugródeszka a kottaolvasás alapos megismerésével egy választott hangszerhez jutáshoz. 
 • a tehetségesebb gyermekek társaiknál hamarabb folytathatják a hangszeres ismereteiket.
 • kis csoportokban, állandó létszámmal folytatjuk tevékenységünket.

—————————————————————–

A ZENE nemcsak harmóniát, ritmust alakít ki az életünkben, hanem rajta keresztül rengeteg olyan szokáshoz, információhalmazhoz, helyes légzés használathoz, mozgáshoz vezet, amely nélkül nemcsak a tanulást, de az életet sem lehet elképzelni. 

 

Mit fejleszthetünk a zenei nevelés által?

 • Racionális, logikus gondolkodást,
 • Memóriát,
 • Metrum és ritmusérzéket,
 • A dinamikát, - hangszínt,
 • Belsőhallást,
 • Érzelmi motiváltságot,
 • Szereplést és kiállást,
 • Művészeti képességet, érzékenységet,
 • Beszédhiba kijavítását,
 • Érzelmet, képzeletet, ábrázolást, kreativitást,
 • Intelligenciát, IQ-t,
 • Zenei érzékeket.
 • A test harmóniáját, mozgás kordinációt,
 • Kézügyességet, finommotorikát,
 • Szociális viszonyt a világhoz, kapcsolatteremést, 
 • Alkalmazkodást a többiekhez, toleranciát,
 • A szabályok betartását,
 • Mozgáskoordinációt, az egyensúly érzékelését,
 • Irányok, formák megismerését,

A zenén keresztül az agy mindkét féltekét erősítjük!

  • Hisz tudjuk az agy bizonyos részei hét éves korra már teljesen kialakulnak, elsősorban főleg azok, amelyek az IQ fejlesztéséért felelősek.
  • Minden energiánkat abba fektetjük, hogy játékosan ugyan, de amilyen hamar csak lehet, használjuk ki a gyermekek „szivacs” befogadóképességét.
  • A kutatások azt bizonyították be, hogy az intelligencia a két agyfélteke közti idegpályák összekötésének kiegyensúlyozottságától függ, hogy mennyire képesek egymást támogatva harmóniában működni.

 

A bal agyfélteke

 • Olvas, ír, számol,
 • Racionálisan és logikusan rendszerez,
 • Tervez, sorba rendez és végrehajt,
 • Következtető,
 • Problémamegoldó,
 • Szabályszerető,
 • Beszéd, kifejezés, alkotás, kimondásért felelős,
 • Időérzékelő, a ritmusérzékért felelős,
 • A hangszeres játék technikai feladatinak elvégzése a szerepe,
 • Jobboldali testrész irányítását végzi.

A jobb agyfélteke

 • Énekel, zenét szerez, zenei hallásért felelős
 • Kreatív, ábrándozó, képzelgő, érzelgő,
 • Nem érdekli a sorrend, összképet lát, jó a térlátása,
 • Jó a humorérzéke, a beszéd színezetét érzékeli,
 • Színt, mintázatot, formát, képet felismerő,
 • A zenei képességekért felelős, pl: abszolút hallásért, dinamikáért, hangszínért, a hang magasságáért, zenemegértéséért
 • A művészeti képességekért
 • A baloldali testrész működését végzi.

 

A szervezetünk csak akkor képes normális, kiegyensúlyozott működésre, ha mindkét agyféltekét egyformán működtetjük. 

/tovább a FOGLALKOZÁSainkhoz