ROSALES módszer

A hangszertanulás irányelvein alapuló módszer

A program megálmodója:
Nagy Mária 
 • Hegedű-brácsa művész, szolfézs-énektanár
 • Operaház gyermek műsorainak játékmestere, 
 • Hangszervarázs Zenetanoda és Rosales Zeneovi - ZeneBölcsi alapítója, (vezetője)
 •  
 
A módszer,
a kották, feladatfüzetek és segédanyagok kidolgozója:
 • Klarinét művész, tanár
 • Hangszervarázs Zenetanoda és Rosales Zeneovi - ZeneBölcsi vezetője
 • (jelenleg a 4. gyermekét várja)
 •  

  Mit nyújt nekünk a ROSALES módszer?                  

  • 38 éven keresztül, szorgos méhecske módjára kiépített segédanyagot ad a kezünkbe.
  • Kották, játékfüzetek, matricák segítik az órák menetét.
  • Saját szerkesztésű, állandóan bővülő játékgyűjteményből szemeznek a tanárok a foglalkozásokon.
  • 30 alkalomra kidolgozott metodikára tervezhetjük a tanmenetet. 

   

  • a helyes légzést, az élet megalapozását, a tanulást, a gyakorlást tanítja meg.
  • a zenei játékokon, tréfás feladatlapokon-füzeteken, hangszerismereten (furulya) keresztül fejleszti a finommotorikát.
  • a taktilis (tapintási érzékelést), a hallást, a ritmust, a test koordinációját és harmóniáját alapozza meg.
  • a gyerekdalok vidám hangulatúak, így ezek éneklésével, játékával érzelemvilágunk is érzékenyebb, izgalmasabb, színesebb lesz.
  • a rengeteg, de egészséges dicséret, a sok pozitív élmény, önbecsülést nyújt. (matricaalbum)
  • a feszélyezetlen közegben történő évközi koncertjeinken, harmonikus, egészséges szereplésvágyat tudunk kialakítani.
  • a mi módszerünkben a furulya elsősorban egy ugródeszka a kottaolvasás alapos megismerésével egy választott hangszerhez jutáshoz. 
  • a tehetségesebb gyermekek társaiknál hamarabb folytathatják a hangszeres ismereteiket.
  • kis csoportokban, állandó létszámmal folytatjuk tevékenységünket.

    —————————————————————–

    A ZENE nemcsak harmóniát, ritmust alakít ki az életünkben, hanem rajta keresztül rengeteg olyan szokáshoz, információhalmazhoz, helyes légzés használathoz, mozgáshoz vezet, amely nélkül nemcsak a tanulást, de az életet sem lehet elképzelni. 

     

    Mit fejleszthetünk a zenei nevelés által?

    • Racionális, logikus gondolkodást,
    • Memóriát,
    • Metrum és ritmusérzéket,
    • A dinamikát, - hangszínt,
    • Belsőhallást,
    • Érzelmi motiváltságot,
    • Szereplést és kiállást,
    • Művészeti képességet, érzékenységet,
    • Beszédhiba kijavítását,
    • Érzelmet, képzeletet, ábrázolást, kreativitást,
    • Intelligenciát, IQ-t,
    • Zenei érzékeket.
    • A test harmóniáját, mozgás kordinációt,
    • Kézügyességet, finommotorikát,
    • Szociális viszonyt a világhoz, kapcsolatteremést, 
    • Alkalmazkodást a többiekhez, toleranciát,
    • A szabályok betartását,
    • Mozgáskoordinációt, az egyensúly érzékelését,
    • Irányok, formák megismerését,

    A zenén keresztül az agy mindkét féltekét erősítjük!

     • Hisz tudjuk az agy bizonyos részei hét éves korra már teljesen kialakulnak, elsősorban főleg azok, amelyek az IQ fejlesztéséért felelősek.
     • Minden energiánkat abba fektetjük, hogy játékosan ugyan, de amilyen hamar csak lehet, használjuk ki a gyermekek „szivacs” befogadóképességét.
     • A kutatások azt bizonyították be, hogy az intelligencia a két agyfélteke közti idegpályák összekötésének kiegyensúlyozottságától függ, hogy mennyire képesek egymást támogatva harmóniában működni.

     

    A bal agyfélteke

    • Olvas, ír, számol,
    • Racionálisan és logikusan rendszerez,
    • Tervez, sorba rendez és végrehajt,
    • Következtető,
    • Problémamegoldó,
    • Szabályszerető,
    • Beszéd, kifejezés, alkotás, kimondásért felelős,
    • Időérzékelő, a ritmusérzékért felelős,
    • A hangszeres játék technikai feladatinak elvégzése a szerepe,
    • Jobboldali testrész irányítását végzi.

    A jobb agyfélteke

    • Énekel, zenét szerez, zenei hallásért felelős
    • Kreatív, ábrándozó, képzelgő, érzelgő,
    • Nem érdekli a sorrend, összképet lát, jó a térlátása,
    • Jó a humorérzéke, a beszéd színezetét érzékeli,
    • Színt, mintázatot, formát, képet felismerő,
    • A zenei képességekért felelős, pl: abszolút hallásért, dinamikáért, hangszínért, a hang magasságáért, zenemegértéséért
    • A művészeti képességekért
    • A baloldali testrész működését végzi.

     

    A szervezetünk csak akkor képes normális, kiegyensúlyozott működésre, ha mindkét agyféltekét egyformán működtetjük. 

     /vissza a FOGLALKOZÁSainkhoz                                                     vissza a FŐOLDALra