Közhasznúsági jelentés 2012. év

Adószám:

18156625-1-42

Törvényszék:

Fővárosi Törvényszék

Bejegyző határozat száma:

Pk.61225/1996

Nyilvántartási szám:

7329

 

 

MÚZSA KAMARAZENEI EGYESÜLETE

1074 Budapest, Rákóczi út 74-76.

 

 

 

 

 

 

 

2012.

Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Nagy Mária

                                                                     Az egyesület elnöke

Budapest, 2013. május 25.

 

 

 

 

A Múzsa Kamarazenei Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2012-es esztendőről

 

1.   Számviteli beszámoló

 

A Múzsa Kamarazenei Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2 932 ezer Ft, a saját tőke 2 130 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2.   Bevételek

 

Magánszemélyektől származó bevétel              1.335.000,- Ft

Zenei előadások bevétel                                               795.145,- Ft

Bevétel összesen:                                                             2.130.000,- Ft

3. Ráfordítások és költségek

 

Anyagi jellegű ráfordítások összesen:                 2.932.362,- Ft

Ráfordítások és költségek összesen:         2.932.362,- Ft

 

Az egyesület ingatlannal nem rendelkezik, tevékenységét székhelyén folytatja és Művelődési házakban vagy 3-10 év közötti gyerekekkel foglalkozó intézményekben.

Közhasznúsági jelentés szövege:

A MÚZSA KAMARAZENEI EGYESÜLET 1996. évben alakult.

 

Tanáraink fiatal és már nyugdíjba vonuló kolléga hajlandó önzetlen munkát végezni programjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Több intézményben nevelik a gyerekeket a módszerünkkel és térítés nélkül próbálják kialakítani, megismerni és ismertetni a  módszerünket.

Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Több belső felkészülési tanfolyamot is tartunk felkészítésük érdekében.. Működő szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük a kollégák munkáját, és teremtsünk egyre több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására.

Miután ezt elértük  főbb célunk,  a zene megszerettetése már a legkisebb kortól, a zene befogadására való képesség megalapozása., a résztvevők megtanítása arra hogy, hogy lehet a zenét befogadni, hogyan válhat vonzóvá  számukra a hangszeres tudás és, hogy megtalálják a legmegfelelőbb önkifejezési eszközt. Váljon a zene életük és személyiségük fontos, harmóniát teremtő és nélkülözhetetlen részévé.

Szeretnénk elérni, hogy az alapoktól kezdve fedezzék fel a muzsika igazi örömét, a dallam és a ritmus varázsát, és az együttes zenélés összhangjában rejlő szépséget.

Feladatunk: személyiségfejlesztés a zene eszközeivel, a zenei képességek, készségek fejlesztése és ez utóbbiak összekapcsolása más fejlesztési területekkel.

Az MÚZSA KAMARAZENEI EGYESÜLET a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. trv. 26.§ c. pont 15. alpontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

A Gyerekkoncertek és hangszerbemutatók vezetnek el a kiscsoportos foglalkozásokon keresztül, az egyéni hangszertanuláshoz, már óvodás kortól.  A nyári táborokban ötvözzük a zenei és egyéb művészeti ágakat..

Először felnőtt nézőinkkel foglalkoztunk, de a hiányosságokat vissza tudtuk vetíteni egészen a gyermeki évekre, így egyre kisebbekkel kezdtünk el foglalkozni.

Ma elsősorban ahhoz a korosztályhoz szólunk, akik hamarosan nemcsak élvezői lehetnek a muzsikaszónak, hanem a közvetlen művelői is.

A tevékenységünk a hangszertanulás irányelvein alapul, állandó létszámmal és kis csoportokban folytatjuk tevékenységünket, amelyhez saját kiépített módszertant hoztunk létre.

 

Közhasznúsági mérleg – 2012.

 

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

01.

A. Befektetett eszközök

 

 

02.

I.  Immateriális javak

 

 

03.

II. Tárgyi eszközök

 

 

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

05.

B.  Forgóeszközök

2517

1715

06.

I.  Készletek

 

 

07.

II. Követelések

140

140

08.

III.Értékpapírok

 

 

09.

IV. Pénzeszközök

2377

1575

10.

C.  Aktív időbeli elhatárolások

 

 

11.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2517

1715

12.

D.  Saját tőke

2426

1624

13.

I.  Induló tőke / Jegyzett tőke

1013

1013

14.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

2013

1413

15.

III.Lekötött tartalék

 

 

16.

IV. Értékelési tartalék

 

 

17.

V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-600

-802

18.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

19.

E.  Céltartalékok

 

 

20.

F.  Kötelezettségek

91

91

21.

I.  Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

23.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

91

91

24.

G.  Passzív időbeli elhatárolások

 

 

25.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2517

1715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági eredmény - 2012.

 

 

 

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

2898

2130

A.1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

A.1.A.

- alapítótól

 

 

A.1.B.

- központi költségvetésből

 

 

A.1.C.

- helyi önkormányzattól

 

 

A.1.D.

- egyéb

1925

795

A.2.

Pályázati úton elnyert támogatás

192

0

A.3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

781

1335

A.4.

Tagdíjból származó bevétel

 

 

A.5.

Egyéb bevétel

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

C.

Összes bevétel (A+B)

2898

2130

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

D.1.

Anyagjellegű ráfordításai

3399

2932

D.2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

D.3.

Értékcsökkenési leírás

99

0

D.4.

Egyéb ráfordítások

 

 

D.5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

D.6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

E.1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

E.2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

E.3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

E.4.

Egyéb ráfordítások

 

 

E.5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

E.6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

F.

Összes ráfordítás (D+E)

3498

2932

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F)

 

 

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-600

-802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2012. év

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

   Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

   Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2013. május. 25.                                                   

 

 

 

                                                                                                                   Nagy Mária elnök