Múzsa Egyesület 2013. évi Közhasznú jelentése

Adószám:

18156625-1-42

Törvényszék:

Fővárosi Törvényszék

Bejegyző határozat száma:

Pk.61225/1996

Nyilvántartási szám:

7329

 

MÚZSA KAMARAZENEI EGYESÜLET

1074 Budapest, Rákóczi út 74-76.

2013. év

Közhasznúsági jelentés
Nagy Mária, az egyesület elnöke

 

1.   Számviteli beszámoló

A Múzsa Kamarazenei Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 872 ezer Ft, a saját tőke 2 501 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

2.   Bevételek

Magánszemélyektől származó bevétel                                1.220.000,- Ft

Zenei előadások bevétel                                                     1.281.000,- Ft

Bevétel összesen:                                                           2.501.000,- Ft

3. Ráfordítások és költségek

Anyagi jellegű ráfordítások összesen:                               1.872.000,- Ft

Ráfordítások és költségek összesen:                             1.872.000,- Ft

 

Az egyesület ingatlannal nem rendelkezik, tevékenységét székhelyén folytatja és művelődési házakban, vagy 3-10 év közötti gyerekekkel foglalkozó intézményekben.

 

Közhasznúsági jelentés

A MÚZSA KAMARAZENEI EGYESÜLET 1996. évben alakult.

 

Feladatunk: személyiségfejlesztés a zene eszközeivel, a zenei képességek, készségek fejlesztése és ez utóbbiak összekapcsolása más fejlesztési területekkel.

Tanáraink fiatal, illetve, már nyugdíjba vonult kolléga hajlandó önzetlen munkát végezni programjaink színvonalas és sikeres megvalósításában. Több intézményben nevelik a gyerekeket a módszerünkkel és térítés nélkül próbálják kialakítani, megismerni és ismertetni a  módszerünket.

Több belső felkészülési tanfolyamot is tartunk felkészítésük érdekében.. Működő szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük a kollégák munkáját, és teremtsünk egyre több lehetőséget tagjaink önmegvalósítására.

Miután ezt elértük főbb célunk, a zene megszerettetése már a legkisebb kortól és a zene befogadására való képesség megalapozása. A résztvevők megtanítása arra hogyan lehet a zenét befogadtatni, hogyan válhat vonzóvá számukra a hangszeres tudás és találják meg a számukra legmegfelelőbb önkifejezési eszközt. Váljon a zene életük, személyiségük fontos, harmóniát teremtő nélkülözhetetlen részévé.

Szeretnénk elérni, hogy az alapoktól kezdve fedezzék fel a muzsika igazi örömét, a dallam és a ritmus varázsát, illetve az együtt zenélés összhangjában rejlő szépséget.
Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre.

A MÚZSA KAMARAZENEI EGYESÜLET a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. trv. 26.§ c. pont 15. alpontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

A Gyerekkoncertek és hangszerbemutatók vezetnek el a kiscsoportos foglalkozásokon keresztül, az egyéni hangszertanuláshoz, már óvodás kortól.  A nyári táborokban ötvözzük a zenei és egyéb művészeti ágakat.

Felnőtt korúak fejlesztésével kezdtünk, de a hiányosságokat vissza tudtuk vezetni egészen a gyermeki évekre, így egyre kisebbekkel kezdtünk el foglalkozni.

Ma elsősorban ahhoz a korosztályhoz szólunk, akik hamarosan nemcsak élvezői lehetnek a muzsikaszónak, hanem a közvetlen művelői is.

A tevékenységünk a hangszertanulás irányelvein alapul, állandó létszámmal és kis csoportokban folytatjuk tevékenységünket, amelyhez saját kiépített módszertant hoztunk létre.

 

Közhasznúsági mérleg 

 

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

01.

A. Befektetett eszközök

0

0

02.

I.  Immateriális javak

 

 

03.

II. Tárgyi eszközök

 

 

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

05.

B.  Forgóeszközök

1715

2253

06.

I.  Készletek

 

 

07.

II. Követelések

140

180

08.

III.Értékpapírok

 

 

09.

IV. Pénzeszközök

1575

2073

10.

C.  Aktív időbeli elhatárolások

 

 

11.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1715

2253

12.

D.  Saját tőke

1624

2253

13.

I.  Induló tőke / Jegyzett tőke

1013

1013

14.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

1413

611

15.

III.Lekötött tartalék

 

 

16.

IV. Értékelési tartalék

 

 

17.

V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

-802

629

18.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

19.

E.  Céltartalékok

 

 

20.

F.  Kötelezettségek

91

0

21.

I.  Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

22.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

23.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

91

0

24.

G.  Passzív időbeli elhatárolások

 

 

25.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1715

2253

 

 

 

Közhasznúsági eredmény

 

 

1000 HUF

Előző év

Tárgyév

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

2130

2501

A.1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

A.1.A.

- alapítótól

 

 

A.1.B.

- központi költségvetésből

 

 

A.1.C.

- helyi önkormányzattól

 

 

A.1.D.

- egyéb

795

1281

A.2.

Pályázati úton elnyert támogatás

0

0

A.3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1335

1220

A.4.

Tagdíjból származó bevétel

 

 

A.5.

Egyéb bevétel

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

C.

Összes bevétel (A+B)

2130

2501

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

D.1.

Anyagjellegű ráfordításai

2932

1872

D.2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

D.3.

Értékcsökkenési leírás

0

0

D.4.

Egyéb ráfordítások

 

 

D.5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

D.6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

E.1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

E.2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

E.3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

E.4.

Egyéb ráfordítások

 

 

E.5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

E.6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

F.

Összes ráfordítás (D+E)

2932

1872

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F)

 

 

H.

Adófizetési kötelezettség

 

 

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

 

 

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-802

629

 

 

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

   Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

   - ebből adóköteles

 

 

 

 

 

   - ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú

Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

   Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

   Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

 

Budapest, 2014. május. 31.                                                                                                                                                                     Nagy Mária elnök sk